Omówienie pojęcie tragizmu na podstawie „Antygony” Sofoklesa.

Omówienie pojęcie tragizmu na podstawie „Antygony” Sofoklesa.

Tragizm jest to sytuacja , w której bohater musi dokonać wyboru m /y dwiema równorzędnymi racjami .Każda decyzja jaką podejmie podmiot będzie miała negatywne skutki.

Sofokles nawiązuje do mitu rodu Labdakidów. Antygona jest córką Edypa a siostrą Polinejkesa i Eteoklesa oraz Ismeny. Akcja tragedii rozpoczyna się, gdy obaj bracia już nie żyją. Walcząc o władzę, doprowadzili do wojny – Eteokles nie dopełnił umowy i po roku panowania nie odstąpił tronu bratu Polinejkesowi, który otrzymawszy w królestwie Argos pomoc, napadł na Teby, aby dochodzić swoich praw. Obaj bracia giną, a władzę obejmuje Kreon. Eteoklesa nakazuje pochować jak bohatera, z wszelkimi honorami. Jeśli chodzi o Polinejkesa – Kreon zakazuje pogrzebu zdrajcy. Tematem tragedii jest czyn Antygony, która przeciwstawia się rozkazowi króla i dokonuje pochówku brata.

Antygona musi dokonać wyboru m /y dwoma racjami ,z których obie są równie ważne i sprzeczne ze sobą. Jako kochająca siostra , wierna prawu boskiemu , czuje się zobowiązana do pochowania ciała swojego brata .Jeśli tego nie uczyniłaby nie tylko ciało zmarłego zostałoby pohańbione ,lecz według wierzeń religijnych Greków dusza Polinejksa nie zaznałaby spokoju. Z kolei Antygona wejdzie w konflikt z prawem ,gdyż Kreon zabronił pod karą śmierci pochować zdrajcy. Kochająca siostra kierując się uczuciem i wiarą decyduje się doprowadzić do pochówku świadomo decydując się na karę.

Antygona wybierze prawo boskie i poniesie za to śmierć.

Konflikt tragiczny-istota tragedii ,polegająca na dokonaniu wyboru pomiędzy dwiema równie ważnymi racjami. Każda podjęta decyzja prowadzi nieuchronnie do zguby.

W tragedii greckiej losy bohatera układają się często tak, że popełnia on „nieszczęśliwe zbłądzenie”; bohater nie wie, że popełnia zbrodnię lub czyn niegodny. Takie przeciwieństwo między samoświadomością bohatera a jego rzeczywistą sytuacją nazywamy ironią tragiczną lub ironią dramatyczną.

Kreon musiał wybierać m \y działaniem które nakazywało mu sumienie i uczucia a decyzją konieczną do podtrzymania ważności władzy. Zakazując pochowania Polinejksa ,miał na celu dobro społeczne ,gdyż uznał jego czyn za zdradę . Niestety było to jawne naruszenie prawa bogów.Z drugiej jednak strony Kreon podejmują inną ,niż tę decyzję mógł sam zostać okrzyknięty zdrajcą .

· uznał czyn Polinejkesa za czyn zdrajcy, dlatego wydał rozkaz królewski zabraniający pochowania go; miał na celu dobro społeczne;

· Antygona była członkiem rodu królewskiego i narzeczoną syna Kreona – Hajmona. Mając na celu dobro jednostki Kreon mógł cofnąć rozkaz, lecz nadszarpnąłby swój autorytet i mógł zostać posądzony o niesprawiedliwość;

Kreon wybrał dobro społeczne, utrzymanie silnej władzy i interesy państwa, naraził się jednak bogom, bo pogwałcił prawa religijne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.