Top 10 ukrytych kosztów obsługi IT dla firm

Top 10 ukrytych kosztów obsługi IT dla firm

Osbługa informatyczna firm co jest plustem i minusem przy umowie na informatyczną obsługę małych firmśrednich firm.
Osbługa informatyczna firm czy potrzebna serwis informatyczny dla średnich firm?

Outsourcing pomaga firmom w kwestiach związanych z wydajnością i pozwala im skupić się na swoich mocnych stronach. Jest to korzystne zarówno dla firm, jak i ich partnerów. Outsourcing zmniejsza również koszty i pozwala obu firmom skupić się na podstawowych działaniach biznesowych. Relacja outsourcingowa pomaga obu firmom budować relacje. Apple udało się zrozumieć swoje mocne strony i znaleźć partnera, który rozumie i podziela te mocne strony.

Ukryte koszty

Jeśli chodzi o obsługę IT dla firm, istnieje wiele ukrytych kosztów, które mogą nie być natychmiast oczywiste. Koszty te mogą być znacznie wyższe niż może się wydawać. Oto 10 najlepszych ukrytych kosztów, na które powinieneś mieć oko. Koszty te mogą sumować się do znacznego procentu twoich całkowitych kosztów outsourcingu IT.

Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, są ukryte koszty związane z kwestiami jakości. Podczas gdy koszty związane z jakością są łatwe do wykrycia, istnieje wiele innych kosztów, które mogą być trudniejsze do kontrolowania. Wśród nich są te związane z wewnętrzną i zewnętrzną awarią. Najlepszym sposobem zarządzania tymi kosztami jest zastosowanie podejścia opartego na działaniach i skupienie się na zapobieganiu.

Zatrudnienie nowego zasobu informatycznego dla firmy może również wiązać się z wysokimi kosztami. Pensja programisty może kosztować nawet 3 400 dolarów miesięcznie. Zatrudnienie starszego programisty może kosztować nawet 6 400 dolarów miesięcznie. Proces zatrudniania trwa do 42 dni, co oznacza, że koszt jednego zatrudnienia może być wyższy.

IT jest jedną z najdroższych części organizacji. Jednak outsourcing IT obniży Twoje koszty. Wielu dużych dostawców działa na większą skalę niż pojedyncze przedsiębiorstwo, więc mogą korzystać z bardziej wydajnego sprzętu. Mają również siłę nabywczą, aby negocjować z dostawcami oprogramowania i sprzętu. Jeśli chcesz uzyskać największą wartość z outsourcingu IT, powinieneś zrozumieć, jak prawidłowo ocenić swoje opcje przed zatrudnieniem dostawcy usług.

Dedykowany zespół programistów

Dedykowane zespoły programistów mogą być dobrą opcją dla szerokiego zakresu projektów. Mogą one obsługiwać bardziej złożone zadania niż inne modele outsourcingu. W tym modelu będziesz mógł podzielić się ryzykiem i odpowiedzialnością. Możesz również skorzystać ze wspólnej wiedzy w wielu dziedzinach, w tym analizy biznesowej, projektowania UI/UX, zapewnienia jakości i zarządzania projektem. Ten typ zespołu najlepiej nadaje się do długoterminowych projektów wymagających wysoce spersonalizowanego rozwiązania i skalowalnych procesów.

Kolejną zaletą dedykowanego zespołu programistów jest to, że możesz być pewien, że otrzymasz kompletny zespół od samego początku, dając Ci dużo miejsca na dostosowanie. Dedykowani programiści wnoszą również bogate doświadczenie do stołu, coś, co zespół wewnętrzny po prostu nie może się równać. Oprócz ogromnego doświadczenia, dedykowane zespoły programistów mogą zaoferować szeroką gamę rozwiązań dla potrzeb Twojej firmy w zakresie rozwoju oprogramowania.

Kolejną zaletą zatrudniania dedykowanego zespołu programistów jest możliwość obniżenia kosztów. Dzięki prostemu modelowi cenowemu opartemu na stawce godzinowej, zapłacisz tylko za godziny, które spędzą nad Twoim projektem. Oznacza to, że możesz wyeliminować koszty takie jak przestrzeń biurowa, sprzęt, podatki i inne koszty ogólne. Dedykowany zespół ułatwia również szybkie znalezienie odpowiedniego talentu, ponieważ nie trzeba szukać poszczególnych specjalistów.

Dedykowane zespoły programistów są bardziej wydajne i opłacalne niż programiści wewnętrzni. W przeciwieństwie do zespołów wewnętrznych, które wymagają zespołu i zasobów, nie będziesz musiał inwestować w przestrzeń biurową, sprzęt biurowy lub rachunki za prąd. Ponadto, będziesz mógł skupić się na zadaniach biznesowych, pozostawiając zespołowi programistów możliwość skupienia się na realizacji celów i zadań klienta. W rezultacie, dedykowane zespoły programistów mogą pomóc firmom w rozwiązaniu szerokiego zakresu problemów związanych z tworzeniem oprogramowania i zapewnić pełne zarządzanie ich pracą.

Podstawa czasowa i materiałowa

Umowa Time and Materials to model outsourcingu IT, który zakłada płacenie za wykonaną pracę, a nie za godzinę. Model ten jest szczególnie przydatny w przypadku projektów długoterminowych, w których wymagania lub zakres prac mogą się zmieniać w czasie. Jego zalety w stosunku do modeli ze stałą ceną to elastyczność i możliwość dostosowania się do żądań zmian.

Minusem umowy Time and Materials jest niepewność kosztów. Z powodu nieokreślonego budżetu i niepewnej ceny, klient jest zmuszony do zarządzania swoim czasem i chęciami, które mogą nie być tożsame z tym, czego chce klient. Dodatkowo, umowa Time and Materials może skutkować sporami o faktury z powodu różnic między klientem a sprzedawcą. Wreszcie, umowa Time and Materials może być nieodpowiednia dla firm, które chcą być proaktywne, ponieważ zakres projektu może się zmienić w czasie.

Podczas gdy umowa ze stałą ceną może być preferowana, umowa na czas i materiały pozwala na większą elastyczność w zakresie budżetu. Umowa T&M daje również klientowi możliwość zmiany dewelopera bez naruszania budżetu. Ponadto, umowy T&M są idealne dla mniejszych projektów, które mogą wymagać tylko kilku miesięcy rozwoju.

Kolejną zaletą Time and Materials jest to, że jest to mniej ryzykowne dla klienta. Umowa ze stałą ceną wymaga od obu stron zobowiązania się do określonego budżetu. Jednakże, umowa na czas i materiały nie jest odpowiednia dla dużych projektów. Mniejsze projekty mogą wymagać mniejszych budżetów i większego stopnia elastyczności.

Okres przejściowy

Okres przejściowy jest kluczowym czasem dla wszystkich stron zaangażowanych w projekt. Może on wzmocnić lub osłabić relacje między klientem a dostawcą. Dlatego niezwykle istotne jest zaplanowanie go z wyprzedzeniem, aby wynik był jak najbardziej pozytywny. Aby osiągnąć pożądany rezultat, proces przejścia powinien być przejrzysty i angażować kluczowe osoby w firmie. Okres przejściowy powinien obejmować szczegółowy plan komunikacji, aby na bieżąco informować kluczowych interesariuszy. Plan przejścia powinien identyfikować projekty, które są w okresie przejściowym oraz ustalać role i obowiązki. Powinien również definiować parametry signoff.

Faza przejściowa jest kluczowa dla powodzenia projektu outsourcingowego, ale jest to również faza, która stwarza największe ryzyko dla obu stron. Aby uniknąć problemów, proces outsourcingu musi być dobrze zaplanowany i obejmować niezbędną infrastrukturę, kontrole i procesy. Zachowanie ludzi wobec zmian może być również problemem w okresie przejściowym. Dlatego tak ważne jest przygotowanie szczegółowej dokumentacji, która nakreśla procesy i zapewnia właściwe zarządzanie nimi.

Kolejną kluczową kwestią jest koszt przesunięcia pracowników. Choć większość firm nie bierze pod uwagę kosztów przesunięć, powinny one zostać uwzględnione w kosztach przejścia. Mogą one obejmować odprawy lub ugody przed Sądem Pracy. Istotne jest również utrzymanie motywacji pracowników w okresie przejściowym.

Plan przejścia powinien zawierać również plan komunikacji. Zespół odchodzący musi współpracować z zespołem przychodzącym, aby zapewnić płynne przejście. Kluczowe jest również uzgodnienie przez obie strony sposobu przekazywania wiedzy. Chociaż okres przejściowy będzie trudny i zakłócający, może być bardzo skuteczny, jeśli klient i dostawca usług będą współpracować ze sobą z wyprzedzeniem.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]